İş Sağlığı ve Güvenliği ÖlçümleriParametreler
Ulusal/Uluslararası Metod
İş Hijyeni Aydınlatma(İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçülmesi) COSHR-928-IPG-039
İş Hijyeni Termal Konfor(Sıcak Ortamlar için WBGT(Yaş Hazne-Küre Sıcaklığı)İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV-PPD İndislerine Göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi) TS EN 27243
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni Toz Ölçümü(Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini)
Örnekleme:Pompa ile Filtreye Numune Alma
Analiz:Gravimetrik
MDHS 14/3
İş Hijyeni Gürültüsü(Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti) TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni Gürültüsü(Çevresel Gürültü Düzeyinin(Laeq,Laeqt,Lregt,Lday,Lden,Levening,LAFNT,LE,Lafmax,Leenmax,Lrdn,Lrdem) Tespiti) TS 9315 ISO 1996-1 ve
TS 9315 ISO 1996-1/TI
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/TI
İş Hijyeni Titreşim(Kişilerin Maruz Kaldığı,Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi) TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni Titreşim(Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi) TS EN ISO 2631-1
(TS EN 1032+A ile birlikte)