Gıda Analizleri

SWAB Analizi
  • Türk Gıda Kodeksi Kapsamında Tüm Gıdaların Mikrobiyolojik Analizleri
  • Gıda Hijyeni İçin, Gıda Üretim Tesislerinde Çalışan Personelin El SWAP Kültürü Analizleri
  • Gıda Hijyeni İçin, Gıda Üretim Tesislerinde Yüzey SWAP Kültürü Analizleri


Parametreler
Ulusal/Uluslararası Metod
Salmonella spp. Aranması TS EN ISO 6579
Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği TS ISO 4832
Escherichia coli Sayımı Koloni Sayım Tekniği ISO 16649-2
Escherichia coli Sayımı EMS Tekniği ISO/TS 16649-3
Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği ISO 21527-1
ISO 21527-2
Aerobik Koloni Sayımı Yayma Plak Yöntemi ISO 4833-1
Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği ISO 4833-2
Listeria monocytogenes ve Listeria spp. Aranması ISO 11290-1
ÇEVRE VE YÜZEY ÖRNEKLERİ
Escherichia coli Sayımı ISO 18593