Çevresel Gürültü Ölçümleri

  • İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Seviyesinin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
  • Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesinin Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması
  • ÇED aşamasında İstenen Arka Plan Ölçümleri ve Raporlanması


Parametreler
Ulusal/Uluslararası Metod
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS 9315 ISO 1996-1
Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi TS ISO 1996-2