Atık Su Analizleri

  • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
  • Çöp Depolama Tesisleri Sızıntı Suları
  • Bahçe Sulama Suyu Analizleri


Parametreler
Ulusal/Uluslararası Metod
PH SM 4500-H B
SICAKLIK SM 2550 B
İLETKENLİK SM 2510 B
ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN SM 4500-O B
RENK SM 2120 C
ASKIDA KATI MADDE SM 2540 D
BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI TS EN ISO 9408
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI SM 5220 B
ISO 15705
KROM 6 SM 3500 Cr 6
FOSFAT FOSFORU, TOPLAM FOSFOR SM 4500-P B ve D
AMONYAK AZOTU, AMONYUM AZOTU, AMONYAK, AMONYUM SM 4500-NH3 F
NİTRİT AZOTU, NİTRİT SM 4500-NO2 B
NİTRAT AZOTU, NİTRAT SM 4500-NO3 E
YAĞ VE GRES SM 5520 B
TOPLAM AZOT SM 4500-N C
SODYUM HAZIR ANALİZ KİTLERİ
POTASYUM HAZIR ANALİZ KİTLERİ
BOR HAZIR ANALİZ KİTLERİ
KALSİYUM SM 3500-Ca B
MAGNEZYUM SM 3500-Mg B
T.SERTLİK SM 2340 C:2012
TOPLAM, KARBONAT, BİKARBONAT ALKALİNİTESİ SM 2320 B
KLORÜR SM 4500-CI-B
SÜLFAT SM 4500-SO4-E
FEKAL KOLİFORM SM 9222 D
TOPLAM KOLİFORM TS EN ISO 9308-1
FEKAL STREPTEKOK EN ISO7899-2