Numune Alma

  • Numune alam ve analiz metotları tebliği kapsamında yetkilendirilmiş personel ve kaliteli cihazlar ile numune alma


Parametreler
Ulusal/Uluslararası Metod
Atrk Sulardan Numune Alma TS ISO 5667-10
Deniz Suyundan Numune Alma TS ISO 5667-9
Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması TS EN ISO 5667-3
Göl ve Göletlerden Numune Alma TS 6291
Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma TS EN ISO 19458