Havuz Suyu Analizleri

  • Sağlık Bakanlığından yayınlanan,"Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında yüzme havuzlarının Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizleri
Parametre
Metot
Fiziksel Analizler
RENKSM 2120 C
BULANIKLIKSM 2130 B
SICAKLIKSM 2550 B
İLETKENLİK SM 2510 B
Kimyasal Analizler
PHSM 4500-H B
AMONYAK AZOTU, AMONYUM AZOTU, AMONYAK, AMONYUMSM 4500-NH3 F
NİTRİT AZOTU, NİTRİTSM 4500-NO2 B
NİTRAT AZOTU, NİTRATSM 4500-NO3 B
SİYANURUK ASİTAÇEVLAB-SA-01
Water Research, 18(3), 277-280)
BAKIRSM 3500-Cu C
ALÜMİNYUMSM 3500-Al B
ALKALİNİTE SM 2320 B
TOPLAM, SERBEST, BAĞLI KLORTS 6229 EN ISO 7393-2
ALKALİNİTE SM 2320 B
PERMANGANAT İNDEKSİ (OKSİTLENEBİLİRLİK)TS 6288 EN ISO 8467
HİDROJEN PEROKSİT EN 902-2009
Mikrobiyolojik Analizler
TOPLAM KOLONİ (220C – 360C)TS EN ISO 6222
TOPLAM KOLİFORMTS EN ISO 9308-1
E.COLİTS EN ISO 9308-1
PSEUDOMONAS AERUGİNOSATS EN ISO 16266
LEGİONELLATS ISO 11731
ISO 11731-2